Consulten en tarieven

In 2019 is dieetadvisering ook opgenomen in het basispakket, en wordt daarmee vergoed, voor maximaal 3 behandeluren per jaar. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunnen hier nog uren bijkomen, klik hier voor meer informatie. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend , informeer daarom bij twijfel bij de zorgverzekeraar.

Consulten

Intakeconsult

Een intakeconsult bij diëtistenpraktijk Lieke van Soest duurt 75-90 minuten. Hiervan zijn 60 minuten contacttijd en 15-30 minuten het individuele dieetvoorschrift. Dit is de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig, deze tijd maakt deel uit van de behandeling. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

Vervolgconsult

Een vervolgconsult duurt tussen de 15-30 minuten. Bij dit consult wordt bekeken hoe het met u gaat en met de uitvoering van het dieet- of voedingsadvies.

Telefonisch of mailconsult

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, kan ik u via de mail of telefonisch te woord staan. Ook is het mogelijk om uw voortgang via de telefoon te bespreken, indien u niet staat bent om naar de praktijk te komen.

Verhindering geplande afspraak 

Als er een afspraak gepland staat en u blijkt toch onverhoopt verhinderd, dan dient u deze 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien een afspraak niet tijdig is afgezegd, zal deze in rekening worden gebracht.

Tarieven

Tarieven zijn afhankelijk van de vergoeding vastgesteld door de afzonderlijke zorgverzekeraars.
Alle aandoeningen voor dieetadvisering vallen onder het eigen risico behalve ketenzorg aan patiënten met COPD, diabetes mellitus type 2 en vasculair risicomanagement (VRM).  De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist. Behandeling van kinderen is altijd buiten het eigen risico.

Het eigen risico voor dieetadvisering bedraagt maximaal het tarief voor 3 behandeluren, dus ongeveer €180. Daarna kan de patiënt eventueel een beroep doen op zijn aanvullende verzekering waarvoor geen eigen risico geldt.

Directe toegankelijkheid diëtetiek

In 2019 is de diëtist nog steeds direct toegankelijk. Dit betekent dat er geen verwijzing meer nodig is van een arts om voor vergoeding van dieetadvies in aanmerking te komen.

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten adviseert mensen die geen verwijzing hebben eerst contact op te nemen met de zorgverzekeraar. Bij hen kan men informeren of dieetadvisering vergoed wordt.

De  volgende verzekeraars werken niet met de directe toegankelijkheid diëtetiek (DTD):
- de Friesland
- CZ
- Nationale Nederland
- Ohra

Voor deze verzekeraars hebt u een verwijzing nodig om naar een diëtist te gaan.

Voor overige diensten, mogelijkheden en kosten kunt u altijd contact opnemen.